Papan Informasi
Waktu :

WAKTU SHALAT, Saturday, 18 08 2018 August 2018 >

IMSYAK 04:02
SUBUH 04:16
DZUHUR 11:45
ASHAR 15:06
MAGHRIB 17:57
ISYA 18:55