Papan Informasi
Waktu :

WAKTU SHALAT, Thursday, 20 09 2018 September 2018 >

IMSYAK 04:01
SUBUH 04:15
DZUHUR 11:46
ASHAR 15:06
MAGHRIB 17:57
ISYA 18:55